• شناسه آگهی: 8956
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/26

مشخصات آگهی:

اموزش کليه دروس حسابداري

حسابداري يک - دو - سه

ميانه 1 و 2

پيشرفته 1 و 2

مباحث جاري

حسابرسي

حسابداري دولتي و مالياتي

و کليه نرم افزارهاي مالي

توسط اساتيد مجرب و نخبگان دانشگاهي

کليه مناطق تهران - کرج - وارمين و ... حومه

در منزل شما يا در محيط آموزشي ما -انتخاب با شما

کلمات کلیدی: