• شناسه آگهی: 9063
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/27

مشخصات آگهی:

بست هوک و هلدر نمايشگاه به منظور جلوگيري از سرقت اجناس روي استندها. به تعداد مدنظر شما قفل قابل ارائه است تمام قفل ها با يک کليد باز مي شود.

قفل هر عدد 4000ت کليد 75،85و65ه ت.

کلمات کلیدی: