استان / شهر

بست هوک و هلدر نمايشگاه به منظور جلوگيري از سرقت اجناس روي استندها. به تعداد مدنظر شما قفل قابل ارائه است تمام قفل ها با يک کليد باز مي شود.

قفل هر عدد 1890ت کليد 35،29و31ه ت.

کلمات کلیدی:
  • تاریخ ثبت : 1396/03/27
  • شناسه آگهی: 9063
  • تاریخ شروع آگهی:1397/05/11

محل آگهی بر روی نقشه