• شناسه آگهی: 9092
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/28

مشخصات آگهی:

ثبت شرکت-تغييرات-رتبه بندي تخصصي 09191759206-44296007ثبت شرکتها- تنظيم صورتجلسات- انجام کليه تغييرات- اخذ کد اقتصادي- رتبه بندي پيمانکاري-ارتقاء رتبه هاي پيمانکاري و مشاور-فروش رتبه هاي آماده پيمانکاري و مشاور در کليه پايه ها و رشته ها

تامين مهندس و نيروي امتياز آور جهت رتبه بندي با وکالت 2 ساله و 4 ساله

(شرکت ماهان نامي آشنا در ثبت و رتبه بندي شرکتها)

09191759206-44296007

کلمات کلیدی: