• شناسه آگهی: 9119
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/29

مشخصات آگهی:

از امور مالي و مالياتي شما مراقبت ميکنيماهداف و سياست هاي موسسه در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي و جامعه حسابداران رسمي ايران بوده و فعاليت هاي مرتبط با اهداف تشکيل موسسه که در بخش موضوع فعاليت هاي موسسه ذکر خواهد شدفعاليت هاي موسسه امين معتمد :

دفاتر قانوني -اظهارنامه مالياتي-ارزش افزوده -صورت هاي مالي - طراحي و پياده سازي سيستم هاي مالي - تامين نيروي حسابداري در تمامي سطوح - خدمات حسابداري و مالياتي-امور ثبتي شرکتهاو.....

خدمات مالي شرکت هاي خدماتي و بازرگاني و پيمانکاري،توليدي و صنعتيخلاصه ايي از انواع خدمات و مشاوره هاي مالياتي:ارائه خدمات مشاوره اي در امور مالياتي ، بيمه، بانکي و تهيه لوايح و دفاعيه هاي مالياتي حضور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي

مشاوره تخصصي مديريت ، مالي و سرمايه گذاري

تهيه ونتظيم اظهارنامه مالياتي شرکتها(ماده 110ق م م)

تهيه ونتظيم اظهارنامه مالياتي مشاغل(ماده95ق م م)

تهيه ونتظيم اظهارنامه ماليات برارزش افزوده

تهيه ونتظيم صورت معاملات فصلي(ماده 169مکرر)

تحرير دفاتر قانوني شرکتها و موسساتتهيه و تنظيم خلاصه ليست ماليات برحقوق و ارسال اينترنتي

ارائه مشاوره مالياتي در رابطه با ماليات عملکرد شرکتها، مالياتهاي تکليفي و همچنين ماليات بر ارزش افزوده VAT .تهيه و تکميل اظهارنامه هاي مالياتي (اظهارنامه عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده VAT) .تهيه لوايح اعتراضي و دفاعيه هاي مالياتي و حضور درهيات هاي حل اختلاف سازمان امور مالياتي .پيگيري و استرداد اضافه پرداخت (طلب) ماليات شرکتهاي پيمانکاري(پيش پرداختهاي مالياتي) از سازمان امور مالياتي.خلاصه ايي از خدمات بيمه اي:

تخفيف و بخشودگي جرائم بيمه اي شرکتها و موسسات

تقسيط بلند مدت بدهيهاي بيمه اي شرکتها

مشاور در امور قراردادها و بيمه اي شرکتهاي پيمانکاري

ارتباط با موسسه امين معتمد:

يک جلسه مشاوره رايگان

03133312652

03133312653

09138700069

کلمات کلیدی: