• شناسه آگهی: 9144
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/29

مشخصات آگهی:

اخذ ، ارتقا و تمديد رتبه هاي پيمانکاري - مشاور و EPC در کليه پايه ها و رشته ها در کوتاه ترين زمانرتبه بندي پيمانکاري - مشاور و EPCتامين نيروي امتياز آور شرکتها جهت تامين حد نساب امتياز هيئت مديره اي و پرسنلي شرکت مطابق با جديدترين آئين نامه ساجات02166502188-02166501809

02166503269

09127152571

09392300378

09126010223

قانونمداران يکتا

کلمات کلیدی: