• شناسه آگهی: 9304
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/31

مشخصات آگهی:

فروش کتاب قانون مقررات صادرات واردات93

فروش کليه کتب چاپ ونشر بازرگاني در نمايندگي رسمي چاپ ونشر بازرگاني در استان اصفهان

کتاب مقررات صادرات واردات 1396

قانون جديد امور گمرکي وايين نامه اجرايي

کليه کتب مربوط به ترخيص کالا

کليه کتب مربوط به بازرگاني اقتصاد ومديريت

مذاکرات بازرگاني

فرم ها ي بازرگاني

تخلفات گمرکي

بازاريابي حسي

و......

با امکان ارسال به کليه نقاط استان

09132165701

03132370198

کلمات کلیدی: