• شناسه آگهی: 9483
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/02

مشخصات آگهی:

آشنايي با بيمه نامه بدنه اتومبيلبيمه نامه بدنه اتومبيل، بيمه نامه اي است که خسارت هاي وارده به اتومبيل شما را در مقابل خطراتي که تحت پوشش بيمه نامه هستند، جبران مي کند.پوشش هاي اصلي: خطرات اصلي که همواره در بيمه نامه بدنه تحت پوشش هستند عبارتند از:

آتش سوزي، صاعقه، انفجار، حادثه و سرقت کليپوشش هاي اضافي: اما شما مي توانيد با پرداخت حق بيمه بيشتر، خطرات زير را نيز به صورت جداگانه به پوشش هاي بيمه بدنه اتومبيل خود اضافه کنيد. اين خطرات عبارتند از:

سرقت در جاي تمام قطعات اتومبيل، پاشيدن مواد اسيدي و شيميايي، شکست شيشه به تنهايي، بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله و طوفان، برخورد قطعات مورد بيمه، حوادث شخصي بيمه گذار- تخفيفات:بيمه سامان تخفيفاتي نيز براي بيمه گذاراني که داراي هر يک از شرايط ذيل باشند در نظر خواهد گرفت:

بيمه بدنه اتومبيلتخفيف عدم خسارت براي هر سال:

- سال اول: ?? درصد

- سال دوم: ?? درصد

- سال سوم: ?? درصد

- سال چهارم: ?? درصد- ?? درصد تخفيف ويژه خودروهاي صفر کيلومتر- ?? درصد تخفيف ويژه بيمه گذاران بيمه عمر و تشکيل سرمايه- ?? درصد تخفيف ويژه بيمه گذاران بيمه خانه امن سامان- ?? درصد تخفيف ويژه بيمه گذاراني که هر دو بيمه نامه عمر و تشکيل سرمايه و خانه امن را خريداري نموده اند.- مراحل خريد بيمه نامه بدنه:?- استعلام قيمت:

در اين مرحله شما مي توانيد تلفني و يا حضوري، با دادن مشخصات وسيله نقليه، ارزش وسيله نقليه، تعيين نوع پوشش هاي درخواستي و همچنين سوابق بيمه بدنه براي اتومبيل خود قيمت بيمه بدنه را دريافت کنيد.?- بازديد خودرو:

در اين مرحله به درخواست شما اتومبيل در محل دفتر نمايندگي بيمه سامان يا محل کار و يا منزل شما بازديد خواهد شد.

بيمه بدنه اتومبيل?- تکميل پرسشنامه، صدور بيمه نامه و پرداخت وجهنکات مهم در زمينه بيمه بدنه:با هر بار خسارت که اتفاق افتاده و خسارت دريافت کنيد، تخفيفات عدم خسارت بيمه نامه هاي قبلي از بين مي رود، پس هنگاميکه خسارت وارده مبلغ ناچيزي است حتما به اين مسئله توجه داشته باشيد.

بيمه نامه بدنه قبلي خودرو شما از هر شرکت بيمه ديگر که باشد و خسارت دريافت نکرده باشيد مشمول تخفيف عدم خسارت خواهد شد و به عنوان سابقه محفوظ خواهد بود.

خريد بيمه نامه بدنه به صورت اقساط نيز امکان پذير است که به صورت ?? درصد نقدا و مابقي به صورت اقساط مساوي و متوالي ماهيانه به صورت چک خواهد بود مشروط بر اينکه مبلغ اقساط کمتر از پنجاه هزار تومان نباشد.

حداکثر ? روز پس از وقوع حادثه، شرکت بيمه سامان را مطلع ساخته و پرونده خسارت را تشکيل دهيد.

هنگام دريافت خسارات مربوط به حوادث، ارائه گزارش پليس و کروکي الزامي است.

در صورتيکه قصد تعويض اتومبيل خود را داريد مي توانيد بيمه بدنه خودرو قبلي را به بيمه نامه بدنه خودرو جديد منتقل نمائيد. در اين حالت حق بيمه به صورت روزشمار کسر شده و به اتومبيل جديد منتقل خواهد شد.

همچنين شما مي توانيد در هر زمان نسبت به فسخ بيمه نامه بدنه خود اقدام کنيد که البته در اين حالت حق بيمه برگشتي از تعرفه کوتاه مدت پيروي خواهد کرد.

در حالتيکه خسارت وارده به خودرويي بيش از ?? درصد باشد و يا اتومبيل به سرقت رفته باشد از نظر بيمه سامان خودرو از دست رفته کلي تلقي شده و معادل ارزش روز خودرو، پس از کسر فرانشيز به بيمه گذار پرداخت مي گردد. شايان ذکر است در اين حالت سند وسيله نقليه به بيمه سامان منتقل خواهد شد.

در صورتي که حادثه اي مقصر دارد، شما ميتوانيد خسارت اتومبيل خود را از بيمه بدنه خود دريافت کنيد مشروط بر اينکه نسبت به مقصر حادثه اعلام رضايت نکرده باشيد.

در صورتي که بيمه نامه به اقساط خريداري شده باشد، در صورت بروز خسارت، مبلغ اقساط به روز شده و از مبلغ خسارت کسر مي شود و چک هاي بيمه گذار نيز به وي مسترد خواهد شد.

توجه شما را به ماده ?? قانون بيمه جلب مي نمائيم: «چنانچه مالي به کمتر از ارزش واقعي خود بيمه شده باشد، بيمه گر در صورت بروز خسارت، خسارت را به نسبت مبلغ بيمه شده به ارزش واقعي مال پرداخت خواهد نمود.»

پس از دريافت خسارت، جهت ادامه بيمه نامه بازديد مجدد جهت سلامت خودرو توسط کارشناس بيمه سامان الزامي است.

در صورتي که ضبط پنل دار در خودرو داريد در محافظت از پنل کوشا باشيد، چراکه پرداخت خسارت سرقت راديو ضبط پنل دار فقط با ارائه پنل امکان پذير خواهد بود.

بيمه بدنه اتومبيلخودرو هم جزئي از سرمايه شماست...

با بيمه بدنه خودرو، سرمايه خود را محافظت کنيد...

جهت اطلاعات بيشتر و خريد بيمه نامه با ما تماس بگيريد.شرکت بيمه سامان - نمايندگي کد 1103تلفن هاي تماس: 88437252 88454544-88476393- 021 و 09123187009

کلمات کلیدی: