• شناسه آگهی: 9491
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/02

مشخصات آگهی:

مشاوره اجرا برندينگ BRAND MANAGEMENTمشاوره مديريت برند - مشاوره برندينگ - مشاوره برندسازي

مشاوره در حوزه مديريت برندمشاوره و اجرا بر اساس استاندارهاي جهاني interbrand

با استفاده از الگوهاي رفتاري مشتري و نگرشهاي نوين

در حوزه رضايت مشتري و نيز روشهاي نوين در اين عرضه

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT

Iran Management Consultants Team( مشاوره و اجرا برندينگ BRAND MANAGEMENT )

کلمات کلیدی: