• شناسه آگهی: 9492
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/02

مشخصات آگهی:

گروه مهندسين مشاوره جوش، بريزينگ و خوردگي مهام

مشاوره در زمينه پروژه هاي صنعتي

مشاوره در زمينه انتخاب مواد

طراحي و انجام کليه پروژه هاي خوردگي، جوشکاري، بريزينگ، عمليات حرارتي

مشاوره در زمينه تدوين پروپزال در زمينه مهندسي مواد

مشاوره در زمينه تدوين پايان نامه و طراحي آزمايش

مشاوره در زمينه تاليف مقاله در مهندسي مواد

کلمات کلیدی: