• شناسه آگهی: 9548
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/03

مشخصات آگهی:

فروش جوجه شترمرغ

خريدوفروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه شترمرغ1روزه

فروش جوجه شترمرغ1ماهعه

خريد تضميني پرواري

فروش جوجه شترمرغ2ماهه

فروش جوجه شترمرغ3ماهه

خريدوفروش مولدوکشتاري شترمرغ

فروش جوجه واکسن خورده شترمرغ فروش خوراک شترمرغ

مشاوره وجيره نويسي ريگان

فروش تخم نطفه دار شترمرغ

خريدجوجه شترمرغ

فروش شترمرغ

باختر طيور ايرانيان

فروش جوجه شترمرغ در سنين مختلف باوزن استاندارد

مراحل واکسن انجام شده بامشاوره وجيره نويسي رايگان

ارسال به تمام نقاط(زميني وهواي)

فروش(مولد پيش مولد پرواري)

تهيه وتوزيع گوشت تازه شترمرغ لاشه بدون چربي

فروش(چربي وروغن 100% خالص

( خريد و فروش شترمرغ و جوجه شترمرغ )

کلمات کلیدی: