• شناسه آگهی: 9609
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/04

مشخصات آگهی:

شرکت spj افتخار دارد با داشتن سال 10 سابقه در زمينه خدمات تخصصي تعميرات تجهزات شبکه و تعميرات حرفه اي تجهيزات سيسکوCisco اعم از( اکسس سرور - روتر- سوييچ - ماژول- پاور و ...) با گارانتي معتبر کليه نيازهاي شما را در زمينه هاي تجهيزات شبکه تامين کند....SPj با بهره گيري از تيم مجرب فني و مجهزترين تجهيزات شرکت SPj با 10سال سابقه تعميرات تخصصي سيسکو Cisco و اچ پي HP و با اخذ مدارج عالي و سه سال به عنوان برترين هاي انفورماتيک

برخي از مشتريان ما که افتخار خدمت رساني به ايشان را داشته ايم:

-پروژه ملي هوشمند سازي کارت سوخت

-سازمان اموال تمليکي

-شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

-دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بم

-پالايشگاه گاز فجر جم

-هواشناسي ايلام

-ليزينگ خودروکار

-بانک سپه اراک

Cisco:

Cisco Switch :

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960S-48TS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560G-24PS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560G-24TS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560G-48PS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560G-48TS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560V2-24PS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560V2-24TS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560V2-48PS-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560V2-48PS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560V2-48TS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560X-24T-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560X-48T-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750G-12S-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750G-12S-SD

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750G-16TD-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750G-24PS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750G-24TS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750G-24TS-S1U

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750G-48PS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750G-48TS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750V2-24PS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750V2-24TS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-12S-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-24P-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-24S-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-24T-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-24T-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-48T-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48FPD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48LPD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48TD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24PD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24TD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS C2960XR-48FPS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48LPS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48TS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24TS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48FPD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48TD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48FPS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48LPS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48TS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24TS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PSQ-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24PS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-12S-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-24P-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-24S-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-24T-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-24T-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3750X-48T-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48FPD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48LPD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48TD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24PD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24TD-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS C2960XR-48FPS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48LPS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48TS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24TS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48FPD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48TD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48FPS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48LPS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48TS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24TS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48FPD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48TD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48FPS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48LPS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PS-Lسوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-48TS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24TS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48FPD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48TD-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48FPS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48LPS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48TS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24TS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24PSQ-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-48TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960X-24TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960XR-24PS-I

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6006-1000AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6006-1300AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6009-1300AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6506-1000AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6006-1000AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6006-1300AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6506-1300AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6009-2500AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6506-1000AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6506-1300AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509-1300AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509-2500AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509-NEB-FAN=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509NEB-1300A=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509NEB-1300D=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509NEB-2500A=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509NEB-2500D=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6513-2500AC=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6513-4KWAC-IN=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6513-4KWAC-US=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950-12

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950-24

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950G-12-EI

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950G-24-EI

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950G-24-EI-DC

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950G-48-EI

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950T-24

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-8TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-8PS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-16TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-16PS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-24TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-24PS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-48TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-48PS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-8TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-8PS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-16TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-16PS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-24TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-24PS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-48TS-LL

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2960L-48PS-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-24TS

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48TS

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-24PS

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48PS

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48FS

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-24TD

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48TD

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-24PD

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-24PDM

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48PD

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48FD

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-8X24PD

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-12X48FD

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48TQ

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48PQ

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48FQ

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-48FQM

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-8X24UQ

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-12X48UQ

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-12X48UR

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3650-12X48UZ

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24T

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48T

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24P

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48P

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48F

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24U

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48U

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24XU

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12X48U

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12XSسوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24XS

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48XS

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-4-1G

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-2-10G

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-4-10G

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-8-10G

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-2-40G

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24T-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48T-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24P-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24U-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48P-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48F-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48U-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24T-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48T-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24P-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24U-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48P-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48F-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48U-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24T-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48T-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24P-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24U-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48P-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48F-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48U-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12X48U-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12X48U-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12X48U-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24XU-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24XU-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24XU-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12S-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12S-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24S-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24S-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12XS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12XS-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24XS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24XS-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48XS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48XS-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-32XS-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-32XS-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-32XS-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-4-1G=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-2-10G

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدلWS-C3850-NM-BLANK=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-4-10G=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-8-10G=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-NM-2-40G=

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-12-S-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24-L-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48-L-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24-L-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48-L-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-24-S-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3850-48-S-E

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560CX-8TC-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-12TC-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-8PC-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-12PC-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-12PD-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560CX-8PT-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560CX-8XPD-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-8TC-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-12TC-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-8PC-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-12PC-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-12PD-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C3560CX-8PT-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 3560CX-8XPD-S

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 2960CX-8TC-L

سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C 2960CX-8PC-Lسوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6006-1000AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6006-1300AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6009-1300AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6506-1000AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6006-1000AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6006-1300AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6506-1300AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6009-2500AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6506-1000AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6506-1300AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509-1300AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509-2500AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509-NEB-FAN=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509NEB-1300A=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509NEB-1300D=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509NEB-2500A=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6509NEB-2500D=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6513-2500AC=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6513-4KWAC-IN=سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C6513-4KWAC-USسوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950-12سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950-24سوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950G-12-EIسوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950G-24-EIسوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950G-24-EI-DCسوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950G-48-EIسوئيچ شبکه سيسکو cisco switch مدل WS-C2950T-24

Cisco Router:

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 1600

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 1601

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 1700

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 1721

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 1800

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 1841

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 1900

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 1941/K9

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2800

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2801

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2811

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2821

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2851

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2900

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2901/K9

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2911/K9

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2921/K9

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 2951/K9

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 3800

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 3825

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 3845

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 3900

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 3925/K9

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO3945/K9

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 878-K9

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 800

روتر شبکه سيسکو cisco router مدل CISCO 888-K9

Cisco IP Phone :

آي پي فون سيسکو ip phone ciscoمدل CP-7906G

آي پي فون سيسکو ip phone cisco مدل CP-7906G

آي پي فون سيسکو ip phone cisco مدل CP-7911G

آي پي فون سيسکو ip phone cisco مدل CP-7931G

آي پي فون سيسکو ip phone cisco مدل CP-7942G

آي پي فون سيسکو ip phone cisco مدل CP-7945G

آي پي فون سيسکو ip phone cisco مدل CP-7962G

آي پي فون سيسکو ip phone cisco مدل CP-7965G

آي پي فون سيسکو ip phone cisco مدل CP-7975G

Cisco firewall:

فايروال شبکه سيسکو cisco firewall مدل ASA5505

فايروال شبکه سيسکو cisco firewall مدل ASA5510

فايروال شبکه سيسکو cisco firewall مدل ASA5520

فايروال شبکه سيسکو cisco firewall مدل ASA5540

فايروال شبکه سيسکو cisco firewall مدل ASA5550

کابل رابط سيسکو cisco cable مدل CAB-SS-V35MT

کابل رابط سيسکو cisco cable مدل CAB-V35MT

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل GLC-LH-SM

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل GLC-SX-MM

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل GLC-T

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل GLC-ZX-SM

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل HWIC-1FE

ماژول شبکه سيسکو madule ciscoمدل HWIC-1GE-SFP

ماژول شبکه سيسکو madule cisco مدل HWIC-1T

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل HWIC-2FE

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل HWIC-2SHDSL

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل HWIC-2T

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل HWIC-4ESW

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل NM-4T

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل PVDM2-16

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل PVDM2-32

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل PVDM2-8

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل VIC-4FXS-DID

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل VIC2-4FXO

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل VWIC-1MFT-E1

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل VWIC-2MFT-E1

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل VWIC2-2MFT-G703

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل VWIC2-2MFT-T1-E1

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل WIC-1ADSL

ماژول شبکه سيسکو cisco madule مدل WIC-1T

Power:

PWR-C1-350WAC

PWR-C1-715WAC

PWR-C1-1100WAC

PWR-C3-750WAC-F

PWR-C1-350WAC

PWR-C1-715WAC

PWR-C1-1100WAC

PWR-C1-440WDC

PWR-C1-BLANK

PWR-C3-750WAC-R

PWR-C3-750WAC-F

PWR-C3-750WDC-R

PWR-C3-750WDC-F

FAN-T3-R

FAN-T3-F

3850-FAN-T1

HP:

HP Proliant ML350 G6

on® E5-2658

Gen8 Intel® Xeon® E5-2648

Gen8 Intel® Xeon® E5-2637

POWER G7 & G8

HP 460W 503296-B21 & 656362-B21

HP 750W 512327-B21 & 656363-B21

HP 1200W 578322-B21 & 656364-B21

HDD G7 & G8

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) 619291-b21 & 652589-B21

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) 581286-b21 & 652583-B21

HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) 581284-b21 & 652572-B21

HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch)627117-b21 & 652564-B21

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)507127-b21& 652611-B21

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch)512547-b21 & 652605-B21

SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch)516828-b21& 652620-B21

HP 450GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) 516816-b21& 652615-B21

HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) 516814-B21

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Mid (MDL) Drives

HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) 605835-B21

HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) 507610-B21

HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Mid 1yr Warranty Hard Drive

HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch)507616-B21

HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch)507614-B21

G8 6G SATA Hot Plug with SmartDrive SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch)655710-B21

HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) 655708-B21

Memory G8 & G7

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) 647895-b21 & 647893-B21

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) 647897-b21 & 647897-B21

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) 647901-b21 & 647901-B21

HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) 647899-b21

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) 672631-b21

HP Smart Array

HP Smart Array P212/256 BBWC Controller 491191-B21

HP Smart Array P410/256 BBWC Controller 491195-B21

HP Smart Array P411/256 BBWC Controller 491193-B21

Smart Array P812 Controller

SAS Controllers G8

Smart Array P420 Controller

HP Smart Array P420/1GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS Controller 631670-B21

HP Smart Array P420/2GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS Controller 631671-B21

Smart Array P421 Controller

HP Smart Array P421/1GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller 631673-B21

HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller 631674-B21

Smart Array P822 Controller

HP Smart Array P822/2GB FBWC 2-ports Int/4-ports Ext SAS Controller

HP NC112T PCI Express Gigabit Server Adapter 503746-B21

HP NC360T PCI-E Dual Port Gigabit Server Adapter 412648-B21

HP NC365T 4-port Ethernet Server Adapter 593722-B21

HP NC373F PCI-E Multifunction 1000SX Gigabit Svr Adapter 394793-B21

HP NC373T PCI-E Multifunction Gigabit Server Adapter 394791-B21

”ما با پشتکار فراوان کار مي کنيم و مداوم در حال تحقيق هستيم که همواره جزو برترين هاي انفورماتيک باقي بمانيم.

کلمات کلیدی: