• شناسه آگهی: 9641
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/04

مشخصات آگهی:

نرم افزار مالي وب بيس

امکانات

? تعريف حساب و حساب تفصيلي

? تعريف سطوح مختلف حسابها در سطح هاي نامحدود شامل: طبقه، گروه، کل، معين و... به صورت درختي

? تعريف حساب هاي تفصيلي در گروه هاي مختلف (شامل: اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، حساب هاي بانکي، تنخواه گردان ها، صندوق ها، مراکز هزينه، عوامل هزينه، قراردادهاي خريد، قرارداد هاي فروش، انبار و...) به صورت درختي و با تعداد سطوح نا محدود

? پشتيباني کامل از راهکار تفصيلي شناور در تمام سطوح سيستم

? ارتباط تمام سطوح کدينگ حساب به حساب هاي تفصيلي در سطوح نا محدود به همراه امکان اختصاص تعداد نا محدود تفصيلي و گروه تفصيلي در هر سطح

? تعريف کدينگ حساب و تفصيلي با تعداد ارقام نا محدود

? ارائه کدينگ پيش فرض منطبق با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

? امکان قرار دادن ميزان اعتبار بدهکار و بستانکار و همچنين مانده و گردش بدهکار و بستانکار بر روي حساب ها

? صدور خودکار اسناد حسابداري عمليات و ثبت در سيستم حسابداري

? ثبت اسناد به صورت موقت، پيش نويس، بررسي شده، تاييد شده، تصويب شده و نهايي

? امکان برگشت اسناد به مرحله قبل (غير از مرحله نهايي)

? امکان انجام عمليات ارزي براساس تعريف انواع ارزها و نرخهاي معادل ريالي آنها در تاريخ وقوع معاملات ارزي و اخذ گزارشات ارزي

? طبقه بندي و فيلترينگ اسناد بر اساس عمليات دريافت، پرداخت، فروش، اموال، تنخواه و..

? تهيه سند بصورت روزانه و ماهانه براي ثبت دفاتر قانوني

? امکان ادغام اتوماتيک اسناد براساس عمليات مختلف سازمان

? تعريف الگوي اسناد بر اساس نياز مشتري به منظور ايجاد سند اتوماتيک توسط ساير نرم افزار ها

? حذف و شماره گذاري مجدد اسناد

? بستن حسابهاي موقت، دائم، صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه در پايان سال مالي

? جستجو در اسناد براساس شماره سند، عطف، تاريخ، مبلغ و شرح سند

? نمايش تجميعي اسناد چند شرکت و يا شعب مختلف

? نمايش گردش حساب يک شخص در تفصيلي ها و سرفصلهاي مختلف، جدول تفکيک يا تجميع حسابها

? صورت هاي مالي

? ادغام اتوماتيک و دستي اسناد

گزارشات

? گزارش حساب اشخاص به صورت تفکيک هر حساب يا کل عمليات

? گزارشات تفکيکي حساب و تفصيلي

? گزارش پله اي حساب ها و تفصيلي ها

? گزارش تراز حسابها به تفکيک دو، چهار، شش و هشت ستوني با قابليت ملاحظه پله اي حساب ها تا سطح سند

? گزارش دفاتر و ترازهاي مالي و اداري با انتخاب دوره خاص، از سند تا سند، از کد تا کد، ماهيانه، فصلي و...

? گزارش گردش حساب با امکان نمايش تمام سطوح حساب و تفصيلي به صورت پله اي(مرور حساب)

? دفاتر حساب و تفصيلي با سر جمع سند و روز هاي سال

? دفتر تفصيلي با امکان دريافت گزارش عملکرد تفصيلي در هر سطح ساختار درختي تفصيلي با امکان ارائه گزارش به تفکيک هر نوع حساب (اعم از طبقه، گروه، کل و معين) به عنوان مثال امکان دريافت دفتر تفصيلي مشتريان نسبت به حساب موجودي نقد و بانک.

? گزارش تفصيلي به تفکيک گردش در يک يا چند حساب از درخت حساب ها به عنوان مثال گزارش تفصيلي کارکنان به تفکيک گردش در حسابهاي دارايي ها و بدهي هاي جاري

کلمات کلیدی: