• شناسه آگهی: 9711
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/04

مشخصات آگهی:

مشاوره و ارائه آموزشهاي اصول و مباني مستند سازي سيستم مديريت کيفيت درتوليد و خدمات ، مشاوره و آموزش براي کسب گواهي ISO9001 ، مشاوره ارتقاء به استانداردهاي ISO9001:2015 و ISO/TS16949:2016 ، آموزش اصول و مباني مديريـت ، ارائه مباني مديريت کيفيت فراگير TQM و مدل تعالي سازماني ، برنامه ريزي و مشاوره بهره وري عمليات بمنظور ارتقاء ارزش افزوده و کاهش هزينه ها و اتلاف ، مميزي و عارضه يابي سيستمهاي کسب و کار ، ارائه تکنيکهاي کاربردي در سيستم مديريت کيفيت خودرو سازي ; MSA ، DOE ، SPC ، PPAP ، APQP ، QFD ، 5S ، COQ ، FMEA ، پوکايوکه و بنچ مارکينگ همچنين مشاوره و آموزش به منظور پياده سازي بهبود مستمر ، تکنيکهاي حل مسئله ، تدوين استراتژي سازماني و اجراي اصول مديريت منابع انساني به شيوه نوين در محل کار .

کلمات کلیدی: