• شناسه آگهی: 9747
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/04

مشخصات آگهی:

شرکت خدمات علمي پژوهشي عصر زبان ايرانيان

مترجم حرفه اي مقالات و آثار مکتوب فارسي به انگليسي به صورت دورکاري استخدام مي نمايد.

علاقمندان به سايت عصر زبان مراجعه نموده و فرم همکاري را تکميل نمايند.

شرکت خدمات علمي آموزشي عصر زبان ايرانيان

واحد آموزش و نيروي انساني

کلمات کلیدی: