• شناسه آگهی: 9833
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/06

مشخصات آگهی:

به يک صفحه تراش ماهر با دستگاه جهت خدمات سيلندر تراشي به صورت درصدي نيازمنديم!09124256537

تراشکاري برادران

کلمات کلیدی: