• شناسه آگهی: 204
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/01/18

مشخصات آگهی:

تخفیف بیمه کامل + بیمه تا آخر سال 95 + موتوری بسیار سالم + یک درب رنگ + ترمز ABS + مصرف بنزین بسیار کم و تنظیم شده

کلمات کلیدی: