• شناسه آگهی: 238
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/01/24

مشخصات آگهی:

طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب صنعتی - آب شیرین کن صنعتی - اسمز معکوس RO - فروش مواد شیمیایی تصفیه آب - تامین تجهیزات دستگاههای تصفیه آب - فیلتر شنی - آنتی اسکالانت - مخازن و سایر تجهیزات

کلمات کلیدی: