• شناسه آگهی: 315
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/01/25

مشخصات آگهی:

فروش تخم نطفه دار مرغ
فروش تخم نطفه دار بوقلمون
فروش تخم نطفه دار غاز
تامین کننده انواع تخم بدون واسطه باسابقه طولانی درکله استان
درصورت تقاضا شماره مشتری برایه اطمینان خاطر دراختیارشماقرارمیگیره

کیفیت راباماتجربه کنید.....فقط وفقط محلی

کلمات کلیدی: