• شناسه آگهی: 321
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/01/25

مشخصات آگهی:

خرید و فروش رتبه های پیمانکاری در کلیه رشته ها
واگذاری شرکت ثبت شده پیمانکاری با رتبه و بدونه رتبه
09121861423 خانم ناصری
شرکت های آماده ی واگذاری :
فروش رتبه 5 راه تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 آب تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 ساختمان تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 تاسیسات تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 برق تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 راه و ساختمان تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 راه و تاسیسات تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 راه و آب تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 تاسیسات و صنعت و معدن تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 ابنیه و کشاورزی تهران 4 ساله
فروش رتبه 5 راه و نفت و گاز تهران 4 ساله
و دیگر رشته ها ...
ثبت شرکت و تغییرات و ثبت لوگو
09125337211
66914452 خانم ناصری

کلمات کلیدی: