• شناسه آگهی: 339
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/01/25

مشخصات آگهی:

فروش تجهیزات دست دوم شبکه

شبکه هزاره عصر نوین:

فروش تجهیزات دست دوم شبکه

فروش مودم مخابراتی

خرید و فروش تجهیزات شبکه

خرید و فروش نانو - خرید و فروش پاور - خرید و فروش تلبس - خرید و فروش هواوی -خرید و فروش نامو استیشن - خرید و فروش پاور استیشن - خرید و فروش نانو لوکو -خرید و فروش میکروتیک - روتر میکروتیک - سیسکو - پتن - زیمس - اکسس سرور - آنتن

خرید و فروش تجهیزات دست دوم شبکه

DSLAM Itas

DSLAM Zyxle

DSLAM Huaweiفروش ویژه مودم های تلبس

(1CTE-S V.35

2)CTES- G 703

3)CTE- R

4)CTU-S V.35

5)CTU-S G.703

فروش مودم تلبس tellabs CTU-s V35

روتر هوواوی1844مودم تلبس tellabs CTE-s V35

مودم تلبس tellabs CTU-s V35مودم تاینت tinet Xstream 1300 (xdslروتر های سیسکو

cisco 1841

cisco 1721

cisco 1601

cisco 2801

cisco 2621

cisco 3524

cisco 3640و همچنین

cisco 878

cisco 828سوئیچ های 12 و 24 و 48 پورت سری 2950انواع مودم پتون patton

patton 1088c

patton 3088k

patoon 3088i

patton 3086 rik

patton 3241NANOM5 POWER5 PBM5 BULLETM5HP PICO2HPتلبس :TELLABS CTE-R

TELLABS CTE-S V35

TELLABS CTE-U V35

TELLABS CTE-S G.703

TELLABS CTE-U G.703Cisco/tellabs/tainet/simens/huawie/patto n/

فروش به صورت کلی وتکی ، قبول سفارشات ، نصب وراه اندازی وپشتیبانی

تنوع اجناس ، قیمت مناسب ، گارانتی مطمئن- تلبسTellabsCTU-S/V.35

CTE-S/V.35

CTU-S/G.703

CTE-S/G.703

CTU-R

CTE-Rتاینت - Tainet

.1 PSHDSL Module

2 Scorpio 1400 / R L

P Scorpio 1400 /V

SHDSL ModuleزیمنسSiemens

Watson 5

STU 1 Ulaf+

STU 2 Ulaf+

BSTU Ulaf+

QSTU Ulaf+Hu

کلمات کلیدی: