• شناسه آگهی: 436
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/01/28

مشخصات آگهی:

کارشناس ارشد مدیریت مالی لیسانس حسابداری با22 سال سابقه کار ادارات دولتی و در حال حاضر کارمند آشنا و خبره در امور انبارداری و حسابداری انبارها و نرم افزارهای حسابداری و انبارداری و اموال دارای سابقه کار و متخصص در قیمت گذاری اموال و دارائی های سازمانها و شرکتها آماده همکاری با شرکتها و موسسات خصوصی وارائه راهکارهای مدیریتی در زمینه امور مالی و بهبود گردش کار مالی .

کلمات کلیدی: