• شناسه آگهی: 442
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/01/28

مشخصات آگهی:

نظافت راه پله،شستشوی مبل،فرش وموکت،امورباغبانی،سم پاشی سوسک وحشرات موزی
تأمین نیروجهت انجام پذیرایی ازمجالس،سریداری ونگهبانی به صورت وزانه وشبانه روزی
پرستاری ومراقبت ازسالمندوکودک
تامین نیروبرای همراه بیماردربیمارستان ومنزل
4ساعت کار=35000تومان
8ساعت کار=60000تومان
آماده قردادبامدیران ساختمان،ادارات،شرکتها،سارمانهی دولتی وغیردولتی جهت شارژهفتگی وماهانه
کلیه خدمات درتمام نقاط تهران
شمال: 22610468 شرق:19-77515518
جنوب :33301235 مرکز: 33305727 غرب:88545617
همراه: 09039590040 09039590050 09039590060

کلمات کلیدی: