• شناسه آگهی: 636
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/05

مشخصات آگهی:

نقد یا اقساط
بی رنگ و بی خط وخش
4 ماه بیمه و تخفیف بیمه کامل
دارای abs .
هیدرولیک
فنی بی نقص
با امکان اقساط
50% نقد وما بقی اقساط تا حداکثر 20 ماه با کارمزد 2.5%

کلمات کلیدی: