• شناسه آگهی: 645
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/05

مشخصات آگهی:

به تعدادی نیروی آقا م خانم جهت نگهداری از بیمار و سالمند در منزل و بیمارستان بصورت روزانه و شبانه روزی نیازمندیم.

کلمات کلیدی: