• شناسه آگهی: 647
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/05

مشخصات آگهی:

تعدادی مهندسین عمران.معماری.مکانیک.برق.زمین شناسی.کشاورزی(آبیاری).کامپوتر.صنایع وکارشناسی مدیریت.حسابداری سابقه جهت رتبه بندی نیازمندیم.تسویه نقدی وبا صلب مسئولیت محضری

کلمات کلیدی: