• شناسه آگهی: 692
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/07

مشخصات آگهی:

چسب های کاشی پودری-چسب بتن-ترمیم کننده ها-مواد بند کشی-رنگ نما-گروت ها-ژل های میکرو سیلیکاو مواد آب بند کننده و زود گیرها و دیر گیرهای پودری و مایع و رنگ های اپوکسی و ..........

کلمات کلیدی: