• شناسه آگهی: 699
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/07

مشخصات آگهی:

شرکت بازرگانی شیمیایی ELSAPA، فروشنده جوش شیرین شیراز به صورت حواله پتروشیمی و تحویل درب انبارهای تهران و شیراز

Sodium bicarbonate
جوش شیرین پتروشیمی شیراز
فروشنده حواله جوش شیرین پتروشیمی شیراز
جوش شیرین چینی
بیکربنات سدیم پتروشیمی شیراز
ارایه آنالیز جوش شیرین خوراکی و غیرخوراکی پتروشیمی شیراز و آنالیز جوش شیرین چینی
قیمت بروز جوش شیرین شیراز و جوش شیرین چینی
آنالیز جوش شیرین خوراکی
کاربرد جوش شیرین خوارکی و غیرخوراکی
فروشنده حواله بیکربنات سدیم پتروشیمی شیراز
فروش جوش شیرین و بارگیری از پتروشیمی
فروش جوش شیرین درب انبار شورآباد تهران و انبار شیراز

جهت اطلاع از قیمت روز جوش شیرین و موجودی بار در کانال الساپا عضو شوید.

تلفن: 1 – 7570 3625 071

تلفن همراه: 4292 521 0912

کلمات کلیدی: