• شناسه آگهی: 803
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/08

مشخصات آگهی:

بازرگانی وترخیص کالا منصوری

صادرات و واردات وترخیص کالا از گمرگات بندر بوشهر-بندرعباس -خرمشهر
09171713997
فاکس 02189772631

کلمات کلیدی: ترخیص کالا | صادرات | واردات |-