• شناسه آگهی: 832
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/08

مشخصات آگهی:

کلیه کارهای ساختمانی به صورت درصدی (13%)بانظارت مهندس عمران-برای رونق کاردرایران کارخودرابه ایرانی بسپار

کلمات کلیدی: