• شناسه آگهی: 850
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/09

مشخصات آگهی:

موقعیت دسترسی عالی به ایستگاه اتوبوس وسواری و واقع در مرکز تجاری میرداماد وویوی عالی یکسو به پارک بهاران ویکسو به جاده اصلی موقعیت مکانی مناسب در مجتمع (اول ورودی مجتمع )

کلمات کلیدی: