• شناسه آگهی: 995
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/10

مشخصات آگهی:

یک قواره زمین در منطقه لواسان کوچک روستای برگ جهان با قیمت فوق العاده(زیر قیمت به جهت نیاز) با چشم انداز ویو ی بی نظیر موجود میباشد.
قواره های 150 متر تا 5000 متر با قیمتهای مناسب در مناطق برگ جهان و نیکنامده
مناطق مذکور در حال توزیع انشعاب گاز می باشند و از هر لحاظ مناسب سرمایه گذاری پربازده می باشند #تضمینی#

کلمات کلیدی: