• شناسه آگهی: 996
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/10

مشخصات آگهی:

دارای سریداری30متری و استخر میباشد

کلمات کلیدی: