لحظه صبر نمایید

تهاتر متریال ساختمانی از 50 تا 100 درصد

شرکت مهرسازه توانایی انجام تهاتر تجهیزات ساختمانی با پیمانکاران و کارفرمایان محترم را به شرح ذیل دارد. 1-اسکلت فلزی 2-آسانسور پک خارجی 3-پله برقی پک ...

  • تهران
  • 1395/05/16
  • توافقی