لحظه صبر نمایید

پاکت ساندويچ

صنايع چاپ وبسته بندي زرين پاکت توليد کننده انواع پاکت هاي کاغذي ساندويچ و همبرگر با استفاده از با کيفيت ترين نوع کاغذ با استاندارد غذايي چاپ کاغذ ...

  • تهران
  • 1396/03/29
  • توافقی
خريد روغن فست فود و روغن ضايعاتي

خريد انواع روغن سوخته خريد انواع روغن ضايعاتي از نوع خوراکي و پسماند مخازن روغن روغن هاي فاسد شده ،تاريخ مصرف گذشته، روغن ضايعاتي رستورانها ، روغن ضاي ...

  • تهران
  • 1396/01/20