لحظه صبر نمایید

اعطای کدنمایندگی بیمه های زندگی شرکت بیمه پاسارگاد

مدیریت بیمه پاسارگاد ، براساس آیین نامه 54 بیمه مرکزی 🇮🇷، در نظر داردجهت اعطای کدنمایندگی رسمی بیمه های زندگی وتامین آتیه در سراسر کشور ، تعداد محد ...

  • تهران
  • 1395/04/14
  • توافقی
کارشناس فروش خانوم

شرکت فعال در حوزهIT در تهران جهت تکمیل کارشناسان فروش خود به یک نفر خانوم با روابط عمومی بالا و خوش برخورد نیازمند است. -میانگین سن حدودا 25 تا 30 سا ...

  • تهران
  • 1395/03/01
  • توافقی