لحظه صبر نمایید

چرخ خياطي کارکرده برادر مدل 701

چرخ خياطي برادر مدل 701 ژاپني اصل با کارکرد عالي و داراي 20مدل گلدوزي و جاي دکمه دوزي تصوير درج شده عين خود چرخ خياطي مزبور است سالم و تميز و تازه ...

  • رشت
  • 1396/03/31
  • توافقی